Cooperative
/
Lalitpur District

Prachchhepan multipurpose co-operative ltd.

Keyword
@prachchhepan multipurpose co-operative ltd., Co-operative, multipurpose, prachchhepan

व्यवसायिक समाज र समृद्घ राष्ट्र निर्माणका लागि ठोस र उपलब्धिमुलक व्यापारिक योजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि आर्थिक साथै उद्दमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यो संस्था सदस्यको आत्मनिर्भरता र व्यवसायिक विकासका लागि केहि संचालित अनि केहि व्यवसायिक परियोजनाहरु लिइ आएका हामीसँग सक्षम, सबल र आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्ध गाँस्नुहोस ।
राम्रो बनाउने जिम्मा हाम्रो ।

Read More
Amenities not found.
0
0.0%